Kamere prometa

Območje 1 - Celje Območje 2 - Nova Gorica Območje 3 - Koper Območje 4 - Kranj Območje 5 - Ljubljana

Območje 6 - Maribor Območje 7 - Murska Sobota Območje 8 - Novo mesto Območje 9 - Ptuj


Območje 1 - Celje
Marno Podčetrtek

Podplat Rogaška Slatina

Šentrupert Poklek pri Podsredi

Spodnje Stranice Pečica

Žegar Planina pri Sevnici


Območje 2 - Nova Gorica
Razdrto Col

Lokve Lokve

Panovec Rožna Dolina

Predel Mangart

Kobarid Robič

Zala Travnik

Petrovo Brdo Učja

Neblo


Območje 3 - Koper
Črni Kal Divača

Koper Koper 2

Krvavi Potok Lazaret

Lipica Pivka

Postojna Postojna 2

Postojna 3 Postojna AC priključek

Ravbarkomanda Starod

Valeta Obrov


Območje 4 - Kranj
Kranj Labore Kranj

Polica 1 Polica 2

Zgornje Jezersko Zgornje Jezersko MP

Ljubelj Ljubelj MP

Podvin Trebija

Lesce Bled

Jesenice Dovje

Rateče Planica

Bohinjska Bistrica Korensko Sedlo


Območje 5 - Ljubljana
Brezovica AC priključek Brezovica AC priključek 2

Brezovica Brezovica Notranje Gorice

Brezovica Vrhnika Dragomer

Vrhnika AC priključek Vrhnika AC priključek 2

Vrhnika Mantova 1 Vrhnika Mantova 2

Vrhnika Logatec

Rakitna Iga Vas

Trzin IOC Trzin

Vir pri Domžalah Želodnik

Krtina 1 Krtina 2

Kresnice Trbovlje

Učak Črnivec

Vodice Moste pri Komendi

Medvode Ižanska cesta

Lavrica Škofljica

Pijava Gorica Gorenje Podpoljane

Mali Hrib Lukovica


Območje 6 - Maribor
Črna na Koroškem Poljana

Vič pri Dravogradu Kope

Radeljski prelaz Radlje ob Dravi

Vurmat Mislinja

Šentilj Miklavž

Elblov klanec vzhod Elblov klanec zahod

Fram Počivališče Pragersko


Območje 7 - Murska Sobota
Čepinci Dolga vas

Gederovci Hodoš

Kapelski vrh Kobilje

Kuzma Lomanoše

Mačkovci Prosenjakovci

Trate


Območje 8 - Novo mesto
Bizeljsko Boštanj

Colnarji Dolenja Nemška vas

Mirna Peč 1 Mirna Peč 2

Dragatuš Krško

Krško 2 Male Rebrce

Metlika Vahta

Rigonce 1 Rigonce 2

Slovenska Vas 1 Slovenska Vas 2

Čatež ob Savi Dobova

Črmošnjice


Območje 9 - Ptuj
Središče ob Dravi

Izdelal: