V skladu z Zakonom o javnih cestah Direkcija RS za infrastrukturo na področju prometa opravlja dva glavna sklopa nalog:

 

Pomembno obvestilo

Vse informacije o stanju državnih cest in prometu na njih so od  15.3.2006 posredovane iz Prometno informacijskega centra za državne ceste DARS in Direkcije RS za infrastrukturo, kontaktni podatki centra so naslednji:

Naslov: Grič 54, 1000 Ljubljana

Telefon: 01/518 85 18

Telefaks: 01/ 518 84 03

Odgovorni vodja: g. Brane Nastran

Spletna stran: https://www.promet.si/
Izdelal: